Система за мониторинг на температурата и относителната влажност в складови и хладилни помещения

При задаване на коректна информация за квадратура и обем на помещението/ята, както и на предвиденото или вече инсталирано климатично оборудване, „ВЕМА ДИЗАЙН”ООД изготвя термопрофил и конкретна оферта към клиента, която съставлява цялостна Система за измерване, контрол и архивиране на данни:

  • 1.Брой сензори (фабрично калибрирани датчици – интелигентни устройства с цифрова комуникация);
  • 2.Схема на разполагане на сензорите;
  • 3.Промишлен компютър за обработване на данните;
  • 4.Индикаторни табла за визуализация на моментните стойности на температурата и влагата в помещение;
  • 5.Документиране;
  • 6.Периодична система за лабораторно калибриране на датчиците;
  • 7.Възможност за SMS известяване;
  • 8.Генериране на графики;
  • 9.Архивиране на данни.

Системата за мониторинг на температурата и относителната влажност в складови и хладилни помещения, разработена от „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД е изцяло съобразена с Добрите практики и изисквания по съхранение на лекарствени продукти с над 14-годишен опит в дейността.