Системи за непрекъснато интернет наблюдение и GSM_GPRS известяване

1. Предаване на данни от независими отдалечени обекти/сензори през национална мобилна мрежа;
2. Облачен сървър за съхранение, обработване и архивиране на данните от отдалечените обекти;
3. Възможност за SMS известяване на определени събития;
4. Възможност за публично online публикуване на определени параметри от системата;
5. Интерактивна потребителска среда за достъп до данните с възможности за:

  • Генериране на графики;
  • Експортиране на справки във формат на Excel;

Системата за непрекъснато интернет наблюдение и GSM /GPRS известяване, разработена от „ВЕМА ДИЗАЙН” ООД намира широко приложение в различни области.