Система за енергиен мениджмънт

Системи за енергиен мениджмънт – Вашият ключов помощник

Автоматизираната система за мониторинг и контрол на ВЕМА ДИЗАЙН е иновативно, високотехнологично решение за анализ и контрол над разходите за енергия във всяко малко, средно или голямо предприятие.

Нашите системи за енергиен мениджмънт Ви дават възможност да наблюдавате и контролирате консумацията на енергия в реално време, да идентифицирате проблемните области и да предприемете нужните мерки за подобрение и оптимизация.

Какъв е резултатът?

Икономии в потреблението на енергия, оптимизиране на производството и по-висока енергийна ефективност.

От какво е изградена СЕМ?

Системата за енергиен мениджмънт е изградена от локални свързани електромери ECL4P, които са проектирани за измерване на реактивна, пълна и активна енергия на трифазни товари.

Разполагат с протокол за обмен Modbus RTU (zero-based), вграден в системата комуникационен интерфейс (RS485), както и с контролери, които осигуряват прецизното въвеждане на данните от измервателните уреди, обработката и архивирането им.

Сред предимствата на СЕМ е и възможността за дистанционно наблюдение в реално време от всяка точка на света, благодарение на иновативна софтуерна платформа.

Доверете се на нашия над 30-годишен експертен опит, за да създадем за Вас цялостна система за енергиен мениджмънт, съобразена с Вашите нужди, защото по-ефективното използване на енергията зависи от анализа и контрола на нейната консумация!

Bиж повече