Система за непрекъснато интернет наблюдение и GSM /GPRS известяване

  • Дистанционен мониторинг и контрол на бази данни;
  • Предаване на данни от независими отдалечени обекти/сензори през национална мобилна мрежа;
  • Облачен сървър за съхранение, обработване и архивиране на данните от отдалечените обекти;
  • SMS известяване на определени събития;
  • Публично online публикуване на определени параметри от системата;
  • Интерактивна потребителска среда за достъп до данните с възможности за:
  • Генериране на графики;
    Експортиране на справки във формат на Excel;

  • широко приложение в различни области.