Услуги

Цялостни решения за електронно и електрооборудване /реновиране/ на машини в различни области на промишлеността:

 • Автоматични заваръчни машини
 • Шприц автомати
 • Бласт автомати
 • Опаковачни машини
 • Фолийни машини
 • Бетонови възли
 • и др.

Проектиране, разработване, монтаж и сервиз на електронно оборудване за:

 • Системи за мониторинг на температурата и относителната влажност в складови и хладилни помещения
 • Автоматични системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението – Енергиен мениджмънт
 • Системи за непрекъснато интернет наблюдение и GSM/GPRS известяване
 • Системи за управление на горещоканални леякови матрици – Конвенционални или с Touch Panel