За Вема дизайн

Фирма ВЕМА е създадена през 1991 г. в гр.Плевен с основна дейност – производство на промишлена електроника. Дружеството е специализирано в проектиране, производство и сервиз на електронни изделия и машини. Дейността на фирмата е насочена към разработка и реализация на собствени продукти, както и изпълнение на индивидуални поръчки за електронно оборудване на машини в промишлеността за вътрешния и външния пазар. Дружеството разполага със собствена производствена база с РЗП 1340 кв.м., намираща се в гр. Плевен, ул. “Николай Хайтов” 16.

„ВЕМА Дизайн“ ООД съчетава едновременно проектиране, производство и експлоатация на елементи, които контролират съвместното функциониране на компоненти от механиката, електрониката и микроелектрониката. Производството на монтирани печатни платки практически представлява високотехнологичен процес, продукцията от които е приложим във всяка една сфера от ежедневието. Редица от произвежданите изделия, възложени от клиенти на дружеството, са предназначени към внедряването в енергийно ефективни продукти с най-висока степен на икономично потребление на ел. енергия – всички терморегулатори, електронно оборудване, система за следене на климата в цехови помещения и др. Много от продуктите на дружеството намират приложение в иновативни технологии за рециклиране и третиране на отпадъци.

Стопанската политика на „ВЕМА Дизайн” ООД е насочена към създаване на устойчиво конкурентно предимство както в България, така и на европейския и световния пазар в условията на глобализация, дигитализация и либерализация и постигането на целите на ИСИС.

През 2020 година изградихме модерна високотехнологична линия за повърхностен монтаж и асемблиране на печатни платки, която съчетана с професионалните умения на екипа ни е гаранция за постоянно високо качество на произведените изделия и потенциална възможност за иновационни дейности. Разполагаме с необходимото оборудване и високо квалифициран персонал за ръчен монтаж на електронните компоненти, лазерно гравиране и обезпечаване на механичните процеси.

Можем да изпълним индивидуален проект по начин, който ще удовлетвори изцяло клиента.